Odszkodowanie po wypadku – co trzeba wiedzieć?

Niestety, wypadki zdarzają się codziennie. Życzylibyśmy sobie, aby dochodziło do nich rzadziej, a najlepiej wcale. Przez brawurę, nieuwagę, czasami zwykły przypadek dochodzi do nieszczęścia. Warto podkreślić, że wypadek – w przeciwieństwie do kolizji – jest zdarzeniem, w którym ktoś został ranny bądź zginął. Ważne, by wiedzieć, że za wszelkie obrażenia należy się odszkodowanie po wypadku. Jak je uzyskać?

Odszkodowanie dla rannego w wypadku

Na co można liczyć, jeśli inny kierowca spowodował wypadek, w którym my ucierpieliśmy? Przede wszystkim można domagać się zadośćuczynienia za cierpienie, ból oraz rozstrój zdrowia. Dotyczy to obrażeń ciała, do których doszło podczas wypadku, a także urazów psychicznych powstałych po wypadku. Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów leczenia, kosztów dochodów utraconych w związku z wypadkiem, kosztów dojazdów oraz zniszczenia mienia. W przypadku, gdy obrażenia są bardzo poważne i przyczyniły się do wykluczenia z pracy zawodowej, można domagać się renty.

Postępowanie po wypadku

Jeśli zostaliśmy ranni w wypadku, bardzo ważne jest ustalenie danych personalnych sprawcy zdarzenia. Należy zanotować imię, nazwisko, numer polisy i odpowiedzialności cywilnej, PESEL, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, a także model i markę samochodu. W przypadku, gdy stan zdrowia nie pozwala na spisanie tychże danych, o ich zanotowanie zadba policja wezwana na miejsce. Policję wzywamy również wtedy, gdy sprawca nie chce nam okazać dokumentów lub nie przyznaje się do winy.

Gdy mamy dane sprawcy zdarzenia, szkodę zgłaszamy ubezpieczycielowi. Składamy wniosek o wypłatę odszkodowania do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC ma wykupiony sprawca. Niestety, szkód związanych z obrażeniami ciała, pokrycia kosztów dojazdów do placówek medycznych, kosztów leczenia po wypadku nie obejmuje polisa autocasco.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia sprawcy

Jeśli chcemy ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, zanim zgłosimy szkodę, należy pomyśleć, jaką kwotę chcemy uzyskać. Zbieramy wszelkie dowody, które poświadczą poniesione straty związane z wypadkiem. Określamy i uzasadniamy nasze finansowe oczekiwania. Będą to m.in. rachunki z zakupów leków, paragony, potwierdzenia wizyt u lekarzy, orzeczenia lekarskie.

Chcąc uzyskać pomoc w otrzymaniu odszkodowania, należy zapoznać się z informacjami na stronie https://www.tuodszkodowania.pl/

Leave A Reply

Navigate