Kiedy wymienić kasy fiskalne na kasy online?

Już wcześniej pojawiło się sporo nieścisłości dotyczących tego, czy kasy fiskalne należy wymienić na kasy online w styczniu 2021 roku, czy kilka miesięcy później, w lipcu. Kto może skorzystać z przesunięcia terminu? Co z branżą gastronomiczną czy hotelarską?

Kasa fiskalna: kiedy należy ją wymienić na kasę online?

Już w marcu 2019 roku otrzymaliśmy informację o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675). Nakłada ona na niektórych przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji przy użyciu kas fiskalnych online. W ustawie określono także konkretne terminy, gdy kasa fiskalna online ma zostać zainstalowana. W zależności od branży był to termin 30 czerwca 2020 roku oraz 31 grudnia 2020. Sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że terminy przesunięto na 2021 rok.

Terminy instalacji kas fiskalnych online 2021

Jak wskazuje rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 10 czerwca 2020 roku:

  • 1 stycznia 2021 roku to termin instalacji kas fiskalnych online dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (także sezonowo) oraz dla usług w zakresie zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu, paliw stałych produkowanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.
  • 1 lipca 2021 roku to termin instalacji kasy fiskalnej online dla usług fryzjerskich, kosmetycznych, prawniczych, budowlanych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu), w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy oraz dentystów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://netvet.pl/kasy-fiskalne

Kasa fiskalna dla wszystkich przedsiębiorców: terminy instalacji

Nie podano jeszcze nowych terminów, jeśli chodzi o instalację kasy fiskalnej online dla pozostałych przedsiębiorców. Należy jednak mieć na względzie, że będzie to konieczność. Najwcześniej nastąpi to w 2023 roku, zatem jest jeszcze trochę czasu. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem wycofano ze sprzedaży w 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rejestrowanie transakcji przy pomocy tradycyjnych kas, będą mogli robić to jedynie do czasu ich wyeksploatowania.

Sprawdź więcej informacji, aby nie przegapić terminów!

Leave A Reply

Navigate