Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, które zapewnią znalezienie dobrej pracy?

Wózki widłowe, a właściwie wózki jezdniowe podnośnikowe, są dziś używane w halach i w magazynach na całym świecie. Zapewniają sprawny i szybki transport ładunków na terenie przedsiębiorstw, które bez nich często nie byłyby w stanie prawidłowo funkcjonować. Operatorzy wózków jezdniowych są poszukiwani na całym świecie, ale by móc podjąć taką pracę, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. W tym miejscu postaramy się zawrzeć wszystkie niezbędne informacje o tym, jak wyrobić uprawnienia na wózki widłowe.

Do kogo skierowane są kursy na wózki widłowe?

Operatorem wózka widłowego może zostać prawie każdy, kto nie posiada poważnych dysfunkcji, które mogłyby zaważyć na bezpieczeństwie jego pracy. Wystarczy, że ma ukończone 18 lat i co najmniej szkołę podstawową, a także uzyska zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Dyskwalifikujące są poważne wady słuchu i wzroku, niektóre schorzenia ruchowe oraz epilepsja. Operator “widlaka” powinien charakteryzować się sprawnością fizyczną i kontrolować swoje odruchy, musi też umieć odpowiednio ocenić odległości i mieć możliwość usłyszenia sygnałów ostrzegawczych. Takiej pracy nie może podjąć się osoba, która mogłaby przeoczyć obecność innych osób i maszyn na swojej drodze lub nie zdążyć na nią zareagować.

Kandydat spełniający wymagane warunki, żeby zdobyć uprawnienia może skorzystać z szerokiej oferty wielu dostępnych na rynku firm, oferujących kursy na wózek widłowy. Przygotowują one do egzaminu państwowego, którego zdanie pozwala na pracę na terenie całej Polski i często jest honorowane również poza jej granicami.

Czy pracodawca może wystawić uprawnienia do obsługi wózków widłowych?

Wózki jezdniowe od kilku lat są objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Na skutek rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r., dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy z wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, pracodawca nie ma obecnie możliwości wystawienia pracownikowi uprawnień ważnych jedynie w jego zakładzie pracy. Jedyną możliwością, jaką ma kandydat do zawodu operatora, jest egzamin na wózek widłowy, odbywający się przed komisją UDT i obejmujący określone typy wózków.

Kategorie uprawnień na wózki widłowe

Tak naprawdę, uprawnień nie wymaga jedynie korzystanie z prostych ręcznych wózków paletowych. Nawet ich elektryczne odpowiedniki, wymagają ukończenia odpowiednich kursów. Ważne uprawnienia wydaje w Polsce Urząd Dozoru Technicznego i dostępne na rynku kursy na wózki widłowe są prowadzone według jego programu. Dzielą się na 3 odrębne kategorie, obejmujące różne rodzaje wózków jezdniowych: 

  • kategoria III WJO – dotycząca jedynie wózków jezdniowych prowadzonych, czyli takich, w których operator przemieszcza się na własnych nogach obok wózka i steruje nim używając dyszla
  • kategoria II WJO – dotyczy wózków objętych kategorią WJO III i wszystkich wózków paletowych oraz widłowych, które posiadają podest lub fotel dla operatora
  • kategoria I WJO – najszersza z kategorii, która umożliwia korzystanie z wózków jezdniowych objętych kategoriami WJO III oraz WJO II, a także z wózków specjalizowanych, takich jak wózki wysokiego składowania, ładowarki teleskopowe lub wózki, gdzie operator unoszony jest w kabinie jednocześnie z ładunkiem

Uprawnienia na poszczególne kategorie, wydawane są w postaci legitymacji UDT, ważnej przez maksymalnie 10 lat. Ich przedłużenie wymaga zgłoszenia się do UDT na co najmniej 3 miesiące przed upłynięciem daty ważności dokumentu i złożenie wniosku z zawartą informacją, że w ciągu ostatnich 5 lat wnioskodawca pracował przy wózkach jezdniowych przez 3 lata lub dłużej.


Leave A Reply

Navigate