Dlaczego tłumaczenia konsekutywne są najtrudniejsze?

Tłumaczenia mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter, nie tylko ze względu na tematykę, ale również formę – np. translacje pisemne bądź ustne. Ustny przekład charakteryzuje się większym skomplikowaniem. Tłumaczenia konsekutywne są szczególnym rodzajem, ponieważ wymagają od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego, połączonej z dodatkowymi umiejętnościami. Czym jest zatem konsekutywna translacja?

Niezwykłe umiejętności tłumacza konsekutywnego

Ustne przekłady są szczególnie wymagające. Tłumaczenie konsekutywne polega na przekładzie wypowiedzi mówcy z języka obcego na język docelowy. Czynność tę wykonuje się najczęściej podczas konferencji prasowych, wykładów, negocjacji lub spotkań biznesowych. Mówca wygłasza wypowiedź przy pomocy mikrofonu, robi jednak przerwy, w trakcie których tłumacz konsekutywny wykonuje ustną translację. Trudność tłumaczenia wynika z faktu, iż osoba je wykonująca cechować się musi dodatkowymi umiejętnościami. Nie wystarczy wyłącznie doskonała znajomość języka obcego – gramatyki, słownictwa, skrótów myślowych czy sloganu.

Tłumacz konsekutywny znajduje się w niedalekim otoczeniu mówcy. Powinien charakteryzować się niezwykłą koncentracją oraz pamięcią. Przerwy na tłumaczenie mogą mieć różną długość. Tłumacz musi maksymalnie skupić się na wypowiadanych zdaniach, zapamiętać je, a następnie przetłumaczyć na język docelowy. Wbrew pozorom dłuższy fragment wypowiedzi może być łatwiejszy w translacji. Wynika to z faktu, iż łatwiej jest zrozumieć to, co mówca chce przekazać. Tłumacz jednak wykazywać się musi umiejętnością wyselekcjonowania najistotniejszych informacji – jego wypowiedź jest zawsze nieco krótsza.

Tłumacze konsekutywni muszą posiadać umiejętność tworzenia doskonałych notatek, ich forma może być bardzo zróżnicowana. Mogą oni zapisywać najważniejsze słowa kluczowe, skróty lub robić wykresy. Panuje pełna dowolność, najważniejsze jest bowiem, żeby tłumacz dostarczył słuchaczom najistotniejsze wątki wypowiedzi.

Oczywiście nie zawsze łatwo jest znaleźć specjalistę w dziedzinie tłumaczeń konsekutywnych, szczególnie jeżeli zależy nam na osobie specjalizującej się w danej dziedzinie. Najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalnych miejsc, które na co dzień zajmują się translacją ustna oraz pisemną – może być to np. biuro tłumaczeń angielski. Bardzo ważne jest nawiązanie współpracy z osobą kompetentną oraz rzetelną. W sytuacji, gdy powierzymy tłumaczenie niedoświadczonemu tłumaczowi, istnieje ryzyko, iż nie poradzi on sobie z wykonaniem przekładu.

Leave A Reply

Navigate