Czym jest logistyka magazynowa?

Na logistykę magazynową składają się wszelkie czynności, jakie podejmuje się w ramach zarządzania ładunkami, ich obsługi oraz planowania. Logistyka magazynowa to zatem m.in. przyjęcie ładunków do magazynu, składowanie, wysyłka, kontrolowanie przepływu towarów, dopasowywanie do aktualnie posiadanych zasobów, dbanie o to, aby cały magazyn funkcjonował efektywnie. Jakie są elementy logistyki magazynowej? Jak zadbać o każdy z nich?

Jakie są cele logistyki magazynowej?

Przede wszystkim liczy się minimalizacja kosztów operacyjnych, a jednocześnie dbanie o to, by poziom oferowanych usług był optymalny. To nadrzędny cel logistyki magazynowej. W tym celu dbamy o to, by powierzchnia magazynowania była możliwie jak największa, urządzenia przeładunkowe były odpowiednio wykorzystywane, dostęp do obsługiwanych ładunków był prosty. Ważna będzie także praca operatorów – prawidłowe jej zorganizowanie. Nie zapominamy o bezpieczeństwie pracowników oraz towarów.

Aby cały magazyn pracował efektywnie, konieczna jest optymalizacja każdego z etapów – od procesu przyjęcia, poprzez składowanie towarów, przygotowanie zamówień, aż po ich wysyłkę. To dlatego wybór odpowiedniego magazynu nie może być przypadkowy. Rozpatrujemy wiele czynników m.in. zakładaną liczbę przyjęć oraz wydań towarów, wskaźnik rotacji zapasów, charakterystykę składowanych ładunków, rodzaj systemów składowania oraz urządzeń przeładunkowych, model zarządzania w danej firmie.

Prawidłowe zarządzanie zapasami

Dzięki współczesnym technologiom możliwe jest sprawne zarządzanie zapasami i organizowanie pracy magazynu tak, by działał efektywnie. Popularnym rozwiązaniem są czytniki danych, czyli terminale radiowe. Dzięki nim możliwe jest śledzenie aktualnego stanu zapasów. Z kolei oprogramowanie WMS zarządza operacjami zachodzącymi w magazynie. Obejmuje to m.in. rozmieszczenie ładunków na regałach.

Dbanie o bezpieczeństwo pracowników i towarów

Kluczowe jest bezpieczeństwo w magazynie. Co należy mieć na uwadze? Ograniczamy do minimum ryzyko wypadków pracowników. Nowoczesne magazyny są wyposażone rozmaite systemy ochrony. Każdy pracownik musi przestrzegać zasad BHP. Oczywiście firma powinna zadbać o to, aby przeprowadzane były regularne szkolenia w tym zakresie. Szkolenia powinny obejmować także bezpieczeństwo przechowywania ładunków, bowiem najczęstszą przyczyną uszkodzeń jest nieumiejętna obsługa przez operatorów. Można postawić także na automatyzację magazynu. Regularnie przeprowadzamy kontrolę stanu regałów magazynowych.

Więcej o logistyce magazynowej dowiesz się na https://www.consafelogistics.com/pl/

1 Comment

Leave A Reply

Navigate